:: Introduksjon :: Prosjektarbeid :: Emner :: Ressurser :: Verkt°y :: Lærerrommet  

Starten på prosjektarbeidet

Det er mange måter å komme i gang med et prosjektarbeid på. I mange tilfeller er det lærerne dine som har planlagt hva temaet for prosjektarbeidet skal være. De har bestemt tema ut fra målene som står i læreplanen for forskjellige fag på det klassetrinnet du går på. Ofte vil lærerne forsøke å sette dere i gang med arbeidet. De kan velge å vise en film, en videosnutt, bilder, lese et dikt, en avisartikkel, dramatisere en situasjon, gjennomføre en storyline (her ser du mer om storyline), sette i gang gruppearbeid om et tema, osv., for å få dere i gang. Det er om å gjøre å bli motivert for arbeidet, og det blir en lettere om en tenner på noe og blir engasjert. Aller best funker det når det du skal arbeide med, er meningsfylt og angår deg.

Hvis temaet er menneskerettigheter, eller et mindre omfattende emne som for eksempel ytringsfrihet, som er én type menneskerettighet, så kan det først høres fryktelig tørt ut. Og det kan være vanskelig å se at det har noe direkte med dere å gjøre. Det er meningen at prosjektarbeid skal ta utgangspunkt i deres egne erfaringer. Det er viktig at dere kommer godt i gang. På Ringstabekk skole i Bærum skulle elevene ha et prosjekt som het Minoriteter og menneskerettigheter i en 9. klasse. Før de gikk i gang med selve prosjektarbeidet, hadde de en storyline om den jødiske familien Levi for å ta opp antisemittisme opp gjennom historien, og de hadde et eget gruppearbeid om samene, som er en annen minoritet i Norge. Dermed hadde de et utgangspunkt for prosjektarbeidet sitt; de visste litt mer om de minoritetene som det står i læreplanen deres at dere skal vite noe om.

Levende bilder har ofte en sterkere virkning på oss enn om vi bare leser om noe. På dette nettstedet om prosjektarbeid omkring temaet menneskerettigheter kan du f.eks. finne noen videosnutter som er laget som triggere (eller igangsettere) til prosjektarbeid. Disse triggerne er først og fremst laget for å si noe om barn og unges rett til ytringsfrihet. Du kan se disse triggerne før du kommer skikkelig i gang med arbeidet, men de kan også brukes på andre måter, f.eks. som modeller hvis dere i gruppa selv velger å lage video som produkt i prosjektet deres.

Det er forskjellig fra skole til skole hvor mye dere som elever vet om læreplanens mål og hovedmomenter, dvs. hva det er dere skal lære i de ulike fagene på ungdomstrinnet. Det kan være både lurt og spennende å sette deg inn i hvilke mål i læreplanen som du oppfyller ved å gjennomføre et prosjektarbeid. Læreren kan hjelpe deg med dette. Du kan selv finne fram i nettutgaven av L97. Her er prosjektarbeid også beskrevet.
Etter oppstarten er det på tide å bestemme hva deres prosjekt skal være. Det gjelder å sette i gang med idémyldring og finne ut hva dere vet om emnet og hva dere vil finne ut av.

Hvis f.eks. temaet for et prosjekt er Ytringsfrihet, kan en mulig framgangsmåte være å sette seg ned i 5 minutter og skrive ned alt som ramler deg inn om emnet. Ikke stopp opp og vær kritisk mens du gjør dette. Først etterpå går du gjennom det du har skrevet og sorterer det i vesentlig og uvesentlig.

Når dere jobber i grupper, er idédugnad en nyttig måte å komme i gang på også. Alle kommer med innspill og så diskuterer dere hva som er spennende å gå videre med. Når dere sammenlikner hverandres forslag, kan det være at visse ord og tanker som går igjen. Kanskje disse kan bli nøkkelord i neste fase. Nå gjelder det nemlig å finne fram til en god tittel og en klarere idé om hva dere vil gjøre i prosjektet deres.

Det neste steget er å formulere en problemstilling og mulige arbeidsspørsmål i forbindelse med den.

© 2004 Elarena